Εκδήλωση: Μέθοδοι Gamification και IoT – Μια ανοιχτή πλατφόρμα που φέρνει το InLife.

Πότε: 1 Μαρτίου 2018

Που: Αμφιθέατρο Κεντρική Βιβλιοθήκης ΕΜΠ, Αθήνα

Η ημερίδα πληροφόρησης θα είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την κοινοπραξία του προγράμματος InLife να ενημερώσει φοιτητές, καθηγητές, φίλους των παιγνίων, ΙΤ επαγγελματίες, και ανθρώπους με αντίστοιχο ενδιαφέρον για τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει το InLife.

Θα παρουσιαστούν δύο Σοβαρά Παίγνια: το ICEBERG και το AKSION. Τα μέλη της ακαδημαϊκής, της ερευνητικής και της βιομηχανικής κοινότητας θα έχουν την ευκαιρία να προχωρήσουν ένα βήμα πέρα από την πλατφόρμα του InLife, βιώνοντας άμεσα την αλληλεπίδραση με τον κόσμο του IoT, την ενσωμάτωση των μηχανισμών gamification, τη λειτουργικότητα που προσφέρεται σε τρίτος προγραμματιστές και φυσικά τα αναμενόμενα οφέλη στους τομείς της εκπαίδευσης και της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες στην πιλοτική εφαρμογή του ICEBERG, που θα είναι στην πλειοψηφία τους μέλη της κοινότητας του ΕΜΠ, θα παρακολουθήσουν λεπτομέρειες σχετικά με το παιχνίδι ICEBERG και θα εξοικειωθούν με τον εμπλεκόμενο εξοπλισμό IoT. Επιπλέον, ειδικές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν για την κοινότητα προγραμματιστών, εστιάζοντας στη λειτουργικότητα και τις διεπαφές που προσφέρει η πλατφόρμα InLife. Θα δοθεί η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να διερευνήσουν τις δυνατότητες του SDK που παρέχεται από το InLife και ενδεχομένως να προχωρήσουν στην ανάπτυξη δικών τους σοβαρών παιγνίων.

Πρόγραμμα:

15:00 -15:30: Παρουσίαση του InLife

15:30-16:00: Παρουσίαση της γενικής ιδέας των 2 Σοβαρών Παιγνίων

16:00-16:30: Παρουσίαση του παιχνιδιού ICEBERG – Λεπτομέρειες για τους συμμετέχοντες των πιλοτικών εφαμοργών

16:30-16:45: Διάλειμμα

Συνεδρία Προγραμματιστών 

16:45 – 17:15: Παρουσίαση πλατφόρμας InLife

17:15-17:30: Κάλεσμα προς ανάπτυξη σοβαρών παιγνίων

17:30 – 18:30: Παρουσίαση SDK

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1/3/2018, 15:00-18:30 στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΕΜΠ

For more details: eadam@cn.ntua.gr